M/S Om Prakash Kailash Prasad ( grains shop)

Bali Bazar, PO Talap, AT Road, Talap
Tinsukia  Assam  786156
India

Voice +(91)-9435136337 , +(91)-9954648461